Priser

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er kr. 300,- per kalenderår uansett når på året innmelding skjer men betales kun dersom dere får plass på et parti. Medlemskontingenten faktureres som regel med deltakerens første faktura for året.

Treningsavgift
Deltakelse på et turnparti forutsetter at treningsavgift blir betalt i tillegg til medlemskontingent. Treningsavgiften faktureres for hvert semester og varierer med aldersgruppe og lengde på partiet. Fra høsten 2017 er treningsavgiften som følger:

  • 45 min kr. 585,- per semester
  • 60 min kr. 790,- per semester
  • 90 min kr. 990,- per semester

Uavhengig av når i løpet av semesteret barnet melder seg på et parti må full treningsavgift betales. Treningsavgiften vil ikke bli refundert hvis barnet slutter etter oppstart. Ingen barn får trene uten at treningsavgiften er betalt på forfall. Betalingen dekker blant annet forsikring og uten betaling er ikke barnet forsikret og Siv gymnastikkforening kan ikke ta ansvar for barnet.

Fakturering
Faktura sendes kun på e-post til e-postadressen registrert ved innmelding. Hovedfakturering er for vårsemesteret 1. januar og for høstsemesteret 1. september. Deretter, for begge semestre, fortløpende ved påmelding.