Beskrivelse og aktivitetsmål for partiene

Aktiviteten på partiene i Siv gymnastikkforening tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Siv gymnastikkforening er en breddeforening og satser ikke på konkurranseturn. Deltakeren skal følge parti tilsvarende sin aldersgruppe og det kan bety store variasjoner blant ferdighetene hos deltakerne. Trenerne jobber for at alle deltakere skal få tilrettelagt aktiviteter etter egne forutsetninger og ferdigheter. I turn som i mange andre aktiviteter er det viktig at de grunnleggende ferdighetene utføres riktig før deltakere kan gå videre på mer utfordrende øvelser.

Har dere spørsmål til aktivitetene på partiene ta kontakt med styret på post@sivgym.no så tar vi det videre med trenerkoordinator og trenere.

Gymlek, Mix 5 år
Grunnleggende, lekbetont trening med sang, musikk, lek og småredskaper. Barna blir utfordret i grunnleggende bevegelser (løpe, hoppe, hinke, balansere, henge, svinge, rulle, klatre, krabbe, åle, bære, kaste, fange, snurre, dra, skyve). Barna får utfolde seg, samtidig som de lærer å ta imot beskjeder og forholde seg til andre barn og voksenpersoner/instruktører. Partiet er for jenter og gutter i førskolealder (siste året i barnehage), dvs at barnet må fylle 5 år senest i løpet av høstsemesteret.

Alle på partiet skal i løpet av semesteret ha:

 • Vært gjennom 10 ulike barneleker, som til sammen ufordrer dem både kognitivt, motorisk og sosialt.
 • Opplevd egentuvikling på grunnleggende bevegelser nevnt ovenfor.
 • Fått nye venner.

Gymlek, Mix 1. klasse
Grunnleggende, lekbetont trening på matte, kasse, benk og bom. Lek og trening med småredskaper. Barna blir utfordret i grunnleggende bevegelser (løpe, hoppe, hinke, balansere, henge, svinge, rulle, klatre, krabbe, åle, bære, kaste, fange, snurre, dra, skyve). Partiet er for jenter og gutter i 1. klasse, dvs at barnet må fylle 6 år senest i løpet av høstsemesteret.

Alle på partiet skal i løpet av semesteret ha:

 • Vært gjennom 10 ulike barneleker, som tilsammen utfordrer dem både kognitivt, motorisk og sosialt.
 • Opplevd egenutvikling på grunnleggende bevegelser nevnt ovenfor.
 • Opplevd egenutvikling i å ta ulike ruller, forøvelse til håndstående og hjul, balansere og hoppe opp og ned fra høyde.
 • Fått nye venner.

Turn og trampett, Jenter og Gutter 2.-3. klasse (7-8 år)
Basisferdigheter på matte, kasse og trampett. Vekt på styrke-, spenst- og beveglighetstrening for å kunne øke kravet til mestring og ferdighet samt klassiske turnteknikker på matte og kasse.

Alle på partiet skal i løpet av semesteret ha:

 • Vært gjennom minimum 5 ulike barneleker.
 • Repetert og videreført grunnleggende bevegelser nevnt under gymlek.
 • Opplevd egenutvikling i forover- og bakoverruller, håndstående, hjul og forøvelser til hodestående, ulike hopp/koordinasjonsøvelser på benk og kasse.
 • Innføring i hopp på trampett med vekt på fiksering og landing.
 • Fått nye venner.

Turn og trampett, Jenter og Gutter 3.-4. klasse (8-9 år)
Basisferdigheter på matte, kasse og trampett. Vekt på styrke-, spenst- og beveglighetstrening for å kunne øke kravet til mestring og ferdighet samt klassiske turnteknikker på matte og kasse.

Alle på partiet skal i løpet av semesteret ha:

 • Vært gjennom minimum 5 ulike barneleker.
 • Repetert og videreført grunnleggende bevegelser og kombinasjon av disse på matte.
 • Opplevd egenutvikling i ruller, håndstående, hjul, hodestående, og kombinasjon av disse teknikkene på matte.
 • Repetert og videreført hopp på trampett med vekt på fiksering og landing, og innlæring av salto(oppbygd tjukkas).
 • Fått nye venner.

Turn og trampett, Jenter og Gutter fra 5. klasse og oppover
På disse partiene er det ønskelig at basisferdighetene i turn beherskes på en god måte. I tillegg til generell styrke og bevegelighet vil det si:

 • Trampett: grunnleggende hopp som strekkhopp, splitthopp og forøvelser til salto.
 • Matte: rulle, hjul, hodestående, håndstående og bro.

Treningen vektlegger momenter som araber, stift, hodestift, salto, flikkflakk, og øvelser på bom.

Alle på partiet skal i løpet av semesteret ha:

 • Benyttet ulike leker til generell oppvarming.
 • Gjennomført spesifikk oppvarming med tanke på turn.
 • Repetert og videreført turntekniske ferdigheter som forover- og bakoverruller, håndstående, hopp på kasse, balanse-, rytme- og koordinasjonsøvelser på benk og bom.
 • Matte: rulle, hjul, hodestående, håndstående og bro.
 • Repetert og videreført hopp på trampett med vekt på fiksering, landing og salto.
 • Trampett: grunnleggende hopp som strekkhopp, splitthopp og forøvelser til salto.
 • Opplevd egenutvikling i grunnleggende hopp; rette hopp med- og uten rotasjon, kroppert, pikert split, salto.
 • Fått nye venner.