Påmelding

Generelt
For å kunne melde på til partier må barnet være innmeldt i foreningen. Informasjon om innmelding finner dere under fanen "Medlemskap".

Hvert parti har en egen bokstavID. Vær nøye med hvilket parti dere velger siden det er flere partier for samme aldersgruppe. Foreningen har stor pågang på partiene og kan ikke flytte deltakere til partier som er fulle.

Alle deltakere må betale treningsavgift per semester og parti i tillegg til medlemskontingent per kalenderår, se under fanen Priser.

Informasjon om hvordan påmeldingen fungerer kommer i løpet av sommeren 2020.

Påmelding til høstsemesteret
Aktive deltakere på vårsemesteret har fortinn til partier på høstsemesteret. Påmelding for aktive starter som regel opp rett etter skolestart i august. Alle som ønsker å fortsette må melde seg på ønsket parti. Ingen flyttes over automatisk. Etter noen dager åpner påmeldingen for de som ikke har vært deltakere på vårsemesteret.

Det er ingen ny påmeldingsfrist til vårens partier men den skjer fortløpende. Trives barnet deres med turn og vil fortsette på samme parti som på høstsemesteret, trenger dere ikke å foreta dere noe. Alle deltakere på høstens partier vil automatisk bli overført til samme parti for vårsemesteret.

Foresatte til barn, som av ulike årsaker ikke ønsker å fortsette, gi beskjed innen 1. desember til adm@sivgym.no. Det er ikke nok å gi beskjed til trenerne. Dette gjelder også dersom barnet ønsker å bytte parti. Vi vil tilstrebe å gi alle plass på det parti de ønsker men bytte av parti forutsetter at det er ledig plass på ønsket parti.

Ventelister
Ved åpning for påmelding til høstens partier opprettes ventelister etter hvert som partiene blir fulle. Ventelistene er aktive frem til uke 10 hvert år. Deretter tar vi ikke opp nye deltakere på partiene og de som ønsker å delta på turn må vente til høsten.