Kontaktinformasjon

Siv gymnastikkforening
c/o Andersens Allservice
Lachmanns vei 51
0495 OSLO

Org.nr. 986 199 349
Bankkonto 1600.20.18881


Generelle spørsmål
post@sivgym.no


Medlems- og fakturaspørsmål
adm@sivgym.no

Styre

Åshild Wangensteen Bjørvik, leder

Camilla Huseby, nestleder

Izabel Girginska, styremedlem

Jo Inge Kaastad, styremedlem

Liv Kleppa, varamedlem

Kontaktskjema

Historie og formål

Starten:

Siv gymnastikkforening ble stiftet i 1981. Eva Ystborg var initiativtaker og trener. Navnet ble til ved at Norges idrettsforbund avslo de to første navneforslagene våre; Frøya og Selene med begrunnelsen at Frøya allerede var navnet på en forening i Trøndelag, og Selene, dansens gudinne i gresk mytologi, ikke kunne benyttes, kun norrøn mytologi eller stedsnavn var gangbart. Vår første leder, Lise Bastiansen, var gift med Tor, og i norrøn mytologi var Tor gift med Siv. Slik ble Siv gymnastikkforening vårt navn.

Den første tiden:

40 jenter gikk i gang med trening på Kjelsås skole, i den gamle matsalen, som etter hvert ble skolens første SFO. Foresatte for jentene påtok seg styreverv og dermed var grunnlaget lagt.

Konkurranse og resultater:

Aktiviteten de første årene var rytmisk sportsgymnastikk, «RS», som er en idrett der kun jenter trener og konkurrerer. Etter hvert viste et titalls jenter så stor interesse for denne idretten at treningstiden ble utvidet, og den ble lagt til NIH, Norges idrettshøgskole. Jentene begynte å konkurrere, og etter kort tid hevdet flere av dem seg både i krets- og norgesmesterskap. Da det første nordiske juniormesterskapet ble arrangert hadde Siv GF to av fire deltakere på laget. En av dem ble den første nordiske juniormester etter å ha vært suveren i to norske juniormesterskap. Parallelt fikk denne utøveren også stille i seniormesterskap der hun dro i land det ene norske mesterskap etter det andre i flere år. Kongepokaler er synlige bevis. Flere nordiske seire fulgte. Hun var også den eneste norske turner som klarte det internasjonale OL-kravet i 1988, men OL-komiteen forlangte at hun skulle kunne plassere seg blant de åtte beste i verden og dermed ble det ingen OL-deltakelse.

Aktivitetstilbud til flere:

Siv GF levde videre og aktiviserte jenter og gutter i gymlek og elementer i turn-aktivitet. Voksne medlemmer kom også til, og aerobic for unge voksen og aktiviteter for pensjonister kom med på programmet. Etter at matsalen ble til SFO flyttet vi over til Kjelsås skoles gamle gymsal. I noen år hadde vi også partier på Engebråten skole.

I dag:

I dag har Siv gymnastikkforening aktiviteter innenfor gymnastikk og enkel turn som må karakteriseres som et lavterskeltilbud. Det betyr at vi setter fokus på trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå. Vi legger vekt på å ha et antall trenere som gir hvert barn mulighet til å bli sett og tatt vare på. Om noen ønsker å utvikle seg i retning av konkurranseaktivitet er vi behjelpelige med råd og veiledning til hvordan dette best kan i varetas, men vi har ikke som mål å utvikle konkurranseutøvere innenfor Siv GFs program i dag.