Nyttig informasjon

Barnas regler i Siv gymnastikkforening
  • Ha med drikkeflaske med vann!
  • Alle barn skal være barbeint eller ha gymsokker på
  • Barn med langt år må ha håret samlet med strikk
  • Ørepynt, smykker eller klokke brukes ikke på trening
  • Alle barn skal behandle hverandre med vennlighet
  • Husk å gå på toalettet før trening
  • Foresatte skal ikke være tilstede under treningene for barn over 6 år
  • Foresatte av motsatt kjønn bes vise hensyn og ikke være til stede i garderobene når barn fra 2. klasse og oppover skifter
  • Møt presis!
Forsikring
Alle barn under 13 år som er medlem i Siv gymnastikkforening er dekket av NIFs ulykkesforsikring. Medlemmer over 13 år er dekket av NGTFs grunnforsikring som dekker skader oppstått under organisert idrettsutøvelse. Mer info finner dere i denne brosjyren fra NGTF. Melding av skade skjer via denne linken her. Ta kontakt med oss på e-post adm@sivgym.no hvis det har vært et uhell på trening.

Kalender
Siv gymnastikkforening følger skoleåret og det er ikke trening i skolenes ferier og fridager. Fra 2019 er det heller ikke trening 31. oktober, Halloween. Høstsemesteret starter opp i uke 36 og avsluttes uke 49. Hvert parti har en egen juleavslutning i ordinær treningstid hvor foresatte er velkomne til å være med. Vårsemesteret starter uke 2 og avsluttes med felles våravslutning, som regel i uke 20.

Våre treningssteder

Grefsen flerbrukshall Kapellveien 82

Morellbakken skole, gymsal Morellsvei 20

Korsvoll skole, gymsal Peder Ankers vei 23

Berg skole, gymsal
John Colletts alle 106

Våre treningssteder
Kontaktinformasjon

Siv gymnastikkforening
Org.nr. 986 199 349

c/o Andersens Allservice
Bankkonto 1600.20.18881

Lachmanns vei 51


0495 OSLO

Generelle spørsmål
post@sivgym.no

Medlems- og fakturaspørsmål
adm@sivgym.no