Nyttig informasjon

Barnas regler i Siv gymnastikkforening
  • Ha med drikkeflaske med vann!
  • Alle barn skal være barbeint eller ha gymsokker på
  • Barn med langt år må ha håret samlet med strikk
  • Ørepynt, smykker eller klokke brukes ikke på trening
  • Alle barn skal behandle hverandre med vennlighet
  • Husk å gå på toalettet før trening
  • Foresatte skal ikke være tilstede under treningene for barn over 6 år
  • Foresatte av motsatt kjønn bes vise hensyn og ikke være til stede i garderobene når barn fra 2. klasse og oppover skifter
  • Møt presis!
Forsikring
Alle barn under 13 år som er medlem i Siv gymnastikkforening er dekket av NIFs ulykkesforsikring. Medlemmer over 13 år er dekket av NGTFs grunnforsikring som dekker skader oppstått under organisert idrettsutøvelse. Mer info finner dere i denne brosjyren fra NGTF. Melding av skade skjer via denne linken her. Ta kontakt med oss på e-post adm@sivgym.no hvis det har vært et uhell på trening.

Kalender
Siv gymnastikkforening følger skoleåret og det er ikke trening i skolenes ferier og fridager. Det betyr at det ikke er trening på valgdagen 9. september 2019. Fra 2019 er det heller ikke trening 31. oktober, Halloween. Høstsemesteret starter opp i uke 36 og avsluttes uke 49. Hvert parti har en egen juleavslutning i ordinær treningstid hvor foresatte er velkomne til å være med. Vårsemesteret starter uke 2 og avsluttes med felles våravslutning, som regel i uke 20.

Våre treningssteder

Grefsen flerbrukshall Kapellveien 82

Morellbakken skole, gymsal Morellsvei 20

Korsvoll skole, gymsal Peder Ankers vei 23

Berg skole, gymsal
John Colletts alle 106
Norges Idrettshøgskole, kroppsøvingsal 1 Sognsveien 220

Våre treningssteder
Kontaktinformasjon

Siv gymnastikkforening
Org.nr. 986 199 349

c/o Andersens Allservice
Bankkonto 1600.20.18881

Lachmanns vei 51


0495 OSLO

Generelle spørsmål
post@sivgym.no

Medlems- og fakturaspørsmål
adm@sivgym.no