Medlemskap - Denne informasjonen kan endres hvis vi må bytte system.

Innmelding
Barn som ønsker å begynne på turnpartiene våre må være medlem av Siv gymnastikkforening. Innmelding skjer her.
NB! Det er barnet(deltakeren som skal være med på trening) som skal stå som medlem med kontaktinformasjon til foresatte. I løpet av et par dager får foresatte tilsendt brukernavn og passord fra systemet. Nye medlemmer vil ikke komme inn i systemet før påmeldingen til høstens partier har åpnet for dem. Når påmeldingenn er åpnet er det mulig å velge parti i registringsbildet men det kan også gjøres ved en senere anledning, se mer info under fanen "Påmelding".

Medlemskontingenten er kr. 300,- per kalenderår uansett når på året innmelding skjer men betales kun når dere får plass på et parti. Faktura sendes på e-post sammen med første faktura for deltakeren.

Utmelding
Utmelding av foreningen kan gjøres ved å logge inn via linken "Påmelding" og klikke "Jeg vil melde meg ut" eller sende en e-post til adm@sivgym.no.