Medlemskap

Innmelding
Barn som ønsker å begynne på turnpartiene våre må være medlem av Siv gymnastikkforening.

Medlemskontingenten er kr. 300,- per kalenderår uansett når på året innmelding skjer men betales kun når dere får plass på et parti.

Informasjon om hvordan innmelding i foreningen fungerer kommer i løpet av sommeren 2020.

Utmelding
Informasjon om hvordan utmelding i foreningen fungerer kommer i løpet av sommeren 2020.