Alle barn under 13 år som er medlem i Siv gymnastikkforening er dekket av NIFs ulykkesforsikring. Medlemmer over 13 år er dekket av NGTFs grunnforsikring som dekker skader oppstått under organisert idrettsutøvelse. Mer info finner dere på nettsiden til NGTF. Melding av skade skjer via denne linken her. Ta kontakt med oss på e-post adm@sivgym.no hvis det har vært et uhell på trening.