Partiavgift

Deltakelse på et turnparti forutsetter at partiavgift blir betalt i tillegg til medlemskontingent. Partiavgiften faktureres for hvert semester og varierer med aldersgruppe og lengde på partiet. Fra våren 2022 er partiavgiften som følger:

  • 45 min kr. 685,- per semester

  • 60 min kr. 890,- per semester

  • 75 min kr. 990,- per semester

  • 90 min kr. 1090,- per semester

Uavhengig av når i løpet av semesteret barnet melder seg på et parti må i utgangspunkt full partiavgift betales. Partiavgiften vil ikke bli refundert hvis beskjed om at barnet ønsker å slutte kommer senere enn to ganger etter oppstart. Ingen barn skal trene uten at partiavgiften er betalt. Betalingen dekker blant annet forsikring og uten betaling er ikke barnet forsikret og Siv Gymnastikkforening kan ikke ta ansvar for barnet.

Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Siv Gymnastikkforening ønsker at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det - ALLE SKAL MED. 

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Er det behov for hjelp for å dekke partiavgift eller deler av denne skal vi prøve å hjelpe.

  • Vi kan dele opp partiavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.

Ta kontakt med administrasjonen på e-post adm@sivgym.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Støtte til fritidsaktiviteter

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her.