Trenerne blir i stort sett rekruttert fra Norges idrettshøgskole. De flester er/har vært studenter på faglærerstudiet i kroppsøving og idrett. Et fåtall har lang karriere og/eller erfaring som toppturnere. Trenerne får tilbud om videreutdanning innenfor turn via kurs arrangert av Viken og Oslo gymnastikk- og turnkrets, VOGTK, og Norges gymnastikk- og turnforbund, NGTF.

Når trampett brukes på partiene våre har trenerne godkjent sikringskurs i trampett.

Alle trenerne har arbeidskontrakt og må fremvise politiattest.