Aktiviteten på partiene i Siv Gymnastikkforening tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Siv Gymnastikkforening er en breddeforening og satser ikke på konkurranseturn. Deltakeren skal følge parti tilsvarende sin aldersgruppe og det kan bety store variasjoner blant ferdighetene hos deltakerne. Trenerne jobber for at alle deltakere skal få tilrettelagt aktiviteter etter egne forutsetninger og ferdigheter. I turn som i mange andre aktiviteter er det viktig at de grunnleggende ferdighetene utføres riktig før deltakere kan gå videre på mer utfordrende øvelser.

Har dere spørsmål til aktivitetene på partiene ta kontakt med styret på post@sivgym.no så tar vi det videre med trenerkoordinator og trenere.

Gymlek, 5 år

Gymlek, 1. klasse (6 år)

Turn og trampett, 2.-3. klasse (7-8 år)

Turn og trampett, 3.-4. klasse (8-9 år)

Turn og trampett, 5. klasse og oppover (10 år+)