Siv Gymnastikkforening følger skoleåret og det er ikke trening i skolenes ferier og fridager eller 31. oktober, Halloween. Høstsemesteret starter opp første uken i september, som regel uke 36, og avsluttes siste uken i november, uke 48 eller 49. Hvert parti har en egen juleavslutning i ordinær treningstid hvor foresatte er velkomne til å være med. Vårsemesteret starter første skoledag etter juleferien og avsluttes med felles våravslutning, som regel i uke 20.
 
Påmelding til parti

Adresse til treningstedene finner dere her

Vi må ta forbehold om at det kan komme endringer.