Generelle spørsmål
post@sivgym.no

Medlems- og fakturaspørsmål
adm@sivgym.no

Sosiale medier

  Følg oss på Facebook

Postadresse

Siv Gymnastikkforening
c/o Andersens Allservice
Lachmanns vei 51
0495 OSLO

Org.nr. 986 199 349
Bankkonto 1600.20.18881

Våre treningssteder

Grefsen flerbrukshall Kapellveien 82
Morellbakken skole, gymsal Morellsvei 20
Korsvoll skole, gymsal Peder Ankers vei 23
Berg skole, gymsal
John Colletts alle 106