Treninger avlyst inntil retningslinjene fra myndighetene tillater at vi starter igjen.

Velkommen til DIGITALT årsmøte 23. mars 2020 kl. 20.00


Bli med på årsmøtet via denne linken:


Årsmøtet blir gjennomført med Microsoft Teams. Du kan velge enten via nett eller nedlastet App. Det får du spørsmål om når du følger linken. 


Styret viser til innkalling til årsmøte av 12. februar 2020 med den endringen at årsmøtet blir avholdt DIGITALT. Nå i disse tider med Covid-19 og anmodning om å begrense møteaktivitet har styret besluttet å gjennomføre årsmøtet på nett.


Her følger saksliste og vedlegg (klikk på teksten for å åpne dokumentet):

- Saksliste

- Forretningsorden

- Årsberetning og regnskap 2019

- Revisjonsberetning 2019

- Inkomne forslag og saker

- Forslag til Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2020-2023

- Forslag til budsjett for 2020-2021

- Forslag til organisasjonsplan

- Valgkomiteens innstilling til verv i Siv gymnastikkforening 2020-2021

- Lov for Siv gymnastikkforening
Sommeravslutning

Sommeravslutning er foreløpig planlagt for alle partier torsdag 14. mai i Grefsen Flerbrukshall. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter påske. Sommeravslutningen er siste trening for semesteret.


oppdatert 25.03.2020 kl. 14.00

Gymlek 1. klasse


Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse


Turn og trampett fra 5. klasse og oppover

Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole.

Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.