VELKOMMEN TIL NYTT SEMESTER I SIV GYMNASTIKKFORENING!

HØSTSEMESTERET 2019
Tirsdag 20. august kl. 11.00 åpner påmeldingen for deltakerne fra vårens partier. Alle som ønsker plass må logge inn og melde seg på ønsket parti. Ingen blir flyttet over automatisk og vi tar ikke påmelding via e-post. Mandag 26. august kl. 08.00 stenger påmeldingen for å forberede for påmelding for alle, se nedenfor.

For å kunne håndtere fortrinnsretten for deltakerne fra vårens partier er systemet stengt for øvrige medlemmer fra mandag 19. august kl. 21.00. Påmeldingen åpner for alle mandag 26. august kl. 14.00.

GENERELT OM PÅMELDING
Dere følger "Partipåmelding" enten fra linken i oversikten her eller nedenfor. Brukernavn og passord må være tilgjengelig. Vårens deltakere kan finne dette via glemt passord fra påloggingssiden. Nye medlemmer må først registreres i foreningen via linken "Bli medlem her!".

Bekreftelse på plass eller ventelisteplass kommer på e-post fra systemet. Avsender er @gymogturn.no og sjekk spam/søppelpost hvis bekreftelsen ikke har kommet innen rimelig tid.

Timeplanen har en del endringer i forhold til våren. Hvert parti har en egen bokstav (i øvre, høyre hjørne på timeplanen) som det er lurt å huske. I systemet er mix-partiene fordelt på jente- og gutteplasser og dere vil ikke finne mix i partinavnet.

Blir det behov for rask informasjon i løpet av påmeldingen vil vi prøve å oppdatere både nettside og FB. Vi har begrenset kapasitet til å besvare e-poster de første timene etter at påmeldingen åpner.

sist oppdatert 11.08.2019 kl. 19.00
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett fra 5. klasse og oppover
Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole. Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.