Gymlek 1. klasse


Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse


Turn og trampett fra 5. klasse og oppover

Semesteravslutning vår 2021

Siv gymnastikkforening har ingen trening i juni og avslutter semesteret 31. mai, nesten to uker senere enn vanlig. Dessverre har vi ikke nok trenere for å kunne gjennomføre trening frem til skolene slutter. Treningen vil fortsatt være utendørs siden vi pr. dags dato ikke har fått tilgang til skolenes gymsaler.


En felles sommeravslutning, hvor alle deltakerne skulle få vise frem hva de har gjort og lært i løpet av året, og med premieutdeling til deltakerne skulle normalt ha avsluttet semesteret. Premiene blir nå delt ut på siste trening. Siste trening blir da som følger:

  • Morellbakken skole, tirsdag 25. mai
  • NIH-tirsdagsparti, tirsdag 25. mai
  • Korsvoll skole, onsdag 26. mai
  • NIH-onsdagsparti, onsdag 26. mai
  • Grefsen Flerbrukshall, torsdag 27. mai
  • Berg skole, mandag 31. mai

Søndag 23. mai skal alle partier ha mottatt e-post med informasjon. Sjekk spamfilter eller ta kontakt på adm@sivgym.no dersom du ikke har fått e-post. Informasjonen finner du også her

 

Siv gymnastikkforening ønsker dere en riktig god sommer!

 

Vi gleder oss til å se dere på trening til høsten!

 

HØSTEN 2021

Til høsten regner vi med at aktiviteten går tilbake til mer normal, med lettelser i smittevernreglene og et godt vaksinert samfunn. Høstsemesteret har planlagt oppstart i uke 35 og påmelding til partiene vil åpne etter at skolene har startet. Påmeldingen gjennomføres i Idrettens medlemssystem (IMS). Det er fortsatt mange som ikke har logget inn og sjekket medlemsinformasjonen. Ønsker dere plass til høsten bør dere ha testet at dere kommer inn i systemet nå før sommeren. Problemer med pålogging og brukernavn håndteres av NIF support, support@idrettsforbundet.no eller 21 02 90 00.

 

FAKTURABETALING

Fakturaene for treningsavgift ble sendt ut i starten av semesteret før nedstengingen var et faktum. Vi ber om at alle betaler treningsavgiften selv om det ikke har vært et normalt semester. Noen har også utestående fakturaer for medlemskontingent som må betales. Påminnelser vil bli sendt ut til de som ennå ikke har betalt. En oppsummering viser at ved å forlenge semesteret noe ble det trening i 8 uker. Som kompensasjon for uteblitt trening har styret vedtatt at vi har mulighet for å trekke fra kr. 300,- på høstens treningsavgift, men de som ønsker det må gi beskjed ved å sende e-post til adm@sivgym.no.

 

Oppdatert 23.05.2021 kl. 10:40

Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole.

Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.