JULEAVSLUTNING
Høstsemesteret 2018 avsluttes i uke 49. Hvert parti har sin egen avslutning i vanlig treningstid.
Foreldre og familie er hjertelig velkommen til å se på! Det blir servert klementiner og pepperkaker til barna.

OPPSTART VÅREN 2019
Vårsemesteret starter opp i uke 2, fra 7. januar, for alle partier. Det blir ingen ny påmelding til våren 2019. Høstens deltakere blir flyttet over automatisk. VIKTIG! Deltakere som ikke ønsker plassen sin må sende e-post til adm@sivgym.no senest søndag 9. desember. Ledige plasser vil bli fylt opp fra ventelistene før partiene blir åpnet for nye påmeldinger.

Oversikt over hvor det er ledige plasser finner dere her. Til påmeldingen trenger dere brukernavn og passord. Det blir tildelt når barnet registreres i foreningen. Aktive medlemmer følger linken Partipåmelding. Nye medlemmer melder seg på via linken Bli medlem her!. Info om glemt passord finner dere i brukerveiledning.

FAKTURERING
Faktura for medlemskontingent 2019 og treningsavgift for vårsemesteret sendes ut i starten av januar.For mer informasjon se under fanen Priser.

  • Gymlek 5 år
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett for viderekomne fra 5. klasse og oppover
Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole. Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.