SIV GYMNASTIKKFORENING ØNSKER ALLE MEDLEMMER EN RIKTIG GOD SOMMER!

20. mai var det felles sommeravslutning i Grefsen Flerbrukshall og det var siste dag med trening dette semesteret.

MEDLEMSREGISTRERING
Norges Idrettsforbund, NIF, driver et prosjekt mot et felles medlemssystem for alle idretter. Medlemmene i Siv gymnastikkforening ble overført nå i mai og i den forbindelsen skal det være sendt ut en e-post fra NIF hvor dere må gi samtykke til at medlemmet fortsatt skal være registrert i foreningen.

I en overgangsperiode vil vi fortsette med registreringen i det gamle systemet, følg linken Bli medlem her, men fra 01.01.2020 legges det ned. Pr. utgangen av mai 2019 har vi ikke tatt beslutning på om vi skal gjennomføre høstens påmeldingen i det gamle systemet eller finne et annet.

HØSTSEMESTERET 2019
Høstsemesteret starter opp i uke 36. Uansett valg av påmeldingssystem må alle melde seg på ønsket parti på nytt, ingen blir flyttet over automatisk. Timeplanen legges ut senest i starten av august. Påmeldingen åpner etter skolestart.

  • Gymlek 5 år
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett for viderekomne fra 5. klasse og oppover
Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole. Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.