VELKOMMEN TIL SOMMERAVSLUTNING!

Årets sommeravslutning blir mandag 20. mai i Grefsen Flerbrukshall. Oppvisningen må deles i to puljer med start kl. 17.00 og kl. 18.15. Her finner dere program for pulje 1 finner der og for pulje 2.

Første pulje er parti F, G, J, K, N, O, P, R og S og turnerne møter ferdig skiftet i garderoben kl. 16.45.
Andre pulje er parti A, B, C, D, E, L, M, og T og turnerne møter ferdig skiftet i garderoben kl. 18.00.
Her finner dere garderobeoversikt. Alle foresatte skal ha mottatt e-post med denne informasjonen enten 9. mai eller 10. mai.

NB! Vi har grunnet uforutsette hendelser vært nødt til å legge avslutningen til mandagen 20. mai istedenfor det som ble varslet i e-post 13. februar.

INFORMASJON TIL MEDLEMMER I SIV GYMNASTIKKFORENING

ÅRSMØTE
Protokoll fra årsmøtet 18. mars finner dere nå under Om oss. Der ligger også Lov for Siv gymnastikkforening vedtatt på årsmøtet.

PÅMELDING
Opptak til vårens partier stenger etter vinterferien og ventelistene avsluttes. Til høsten må alle som ønsker plass aktivt melde seg på et parti. Aktive medlemmer følger linken Partipåmelding. Nye medlemmer melder seg på via linken Bli medlem her!. Info om glemt passord finner dere i brukerveiledning.

FAKTURERING
Faktura for medlemskontingent 2019 og treningsavgift for vårsemesteret sendes ut på e-post. For mer informasjon se under fanen Priser.
  • Gymlek 5 år
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett for viderekomne fra 5. klasse og oppover
Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole. Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.