Informasjon til våre medlemmer

Torsdag 14. mai skulle det vært sommeravslutning hvor alle deltakerne skulle få vise frem hva de har gjort og lært i løpet av året. Sommeravslutningen avslutter semesteret og alle deltakere får en premie for årets innsats. Vi er lei oss for at det ikke har vært mulig å gjennomføre hverken trening eller sommeravslutning siden 12. mars. Takk for at dere har passet på hverandre i denne rare tiden! Premie vil bli delt ut i postkassene til deltakerne som en markering. Har dere ikke mottatt premie i løpet av 2 uker kan dere ta kontakt på e-post adm@sivgym.no. Årsaken kan være at vi har hatt feil adresse i medlemssystemet eller at vi ikke kom til postkassen.


Før sommeren blir det nå ikke noen trening. Vi avslutter semesteret som vanlig selv om vi i uke 21 fikk beskjed om at kommunale haller kan åpne for innendørsaktivitet. For oss gjelder det Grefsen Flerbrukshall. Om skolene vil åpne for aktivitet i gymsalene sine har vi ikke fått noen beskjed om, og NIH har stengt for utleie frem til 31. august. Til høsten regner vi med at aktiviteten går tilbake til mer normal, men med tett oppfølging av smittevernreglene. Vi jobber også med å se på digital løsning hvis samfunnet må gå tilbake til kraftigere restriksjoner.


Høstsemesteret har planlagt oppstart i uke 36 og påmelding til partiene vil åpne etter at skolene har startet. Påmeldingen vil i høst bli annerledes enn tidligere år fordi vi må bytte medlemssystem i løpet av sommeren. Vi skal bytte til Idrettens medlemssystem (IMS) og arbeidet med dette har akkurat startet. Når medlemmene er flyttet over til IMS vil dere blant annet være nødt til å bekrefte medlemskapet til deltakeren. Før sommeren vil dere få e-post med mer informasjon.

oppdatert 26.05.2020 kl. 22.00

Siv gymnastikkforening ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

Vi gleder oss til å se dere på trening til høsten!

Gymlek 1. klasse


Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse


Turn og trampett fra 5. klasse og oppover

Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole.

Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.