INFORMASJON TIL MEDLEMMER I SIV GYMNASTIKKFORENING

ÅRSMØTE
Styret innkaller herved til årsmøte i Siv gymnastikkforening. Årsmøtet avholdes mandag 18. mars kl. 20.00 i Grefsen Flerbrukshall.
Lovnorm og handlingsplan finner dere under Om oss.

PÅMELDING
Opptak til vårens partier stenger etter vinterferien og ventelistene avsluttes. Til høsten må alle som ønsker plass aktivt melde seg på et parti. Aktive medlemmer følger linken Partipåmelding. Nye medlemmer melder seg på via linken Bli medlem her!. Info om glemt passord finner dere i brukerveiledning.

FAKTURERING
Faktura for medlemskontingent 2019 og treningsavgift for vårsemesteret sendes ut på e-post. For mer informasjon se under fanen Priser.
  • Gymlek 5 år
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett for viderekomne fra 5. klasse og oppover
Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole. Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.