Gymlek 5 år og 1. klasse


Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse


Turn og trampett fra 5. klasse og oppover

VELKOMMEN TIL TRENING VÅREN 2022!

Vårens partier starter opp fra tirsdag 4. januar 2022. Alle deltakere skal nå ha mottatt e-post. Savner du e-posten ta kontakt på adm@sivgym.no.

 

Ingen av våre partier har flere enn 20 deltaker og vi kan opprettholde trening iht. gjeldende smittevernregler. Trenerne vil sørge for at alle spriter/vasker hender før de går in til trening. Der det er mulig blir utstyret vasket mellom hvert parti. Som alle nå har godt innarbeidet minner vi om:

 

-        Er du syk eller i karantene skal du ikke møte på trening

-        God hoste- og håndhygiene

 

Alle partier møtes utenfor inngangen til salen før trenerne slipper dem inn i. På Berg skole og i Grefsen Flerbrukshall er det to samtidige partier og disse skal bruke ulike innganger.

Vi gleder oss til å se dere på trening!

ENDRINGER I TIMEPLAN VÅR 2022

I styremøte 8. desember ble det vedtatt å endre timeplanen for vårsemesteret basert på antall påmeldte deltakere, tilbakemeldinger fra foresatte, og vurdering av videre fremdrift i foreningen. Partiene fra høstsemesteret som blir berørt er:

     - Berg skole mandager Gymlek 1. klasse

     - NIH tirsdager begge partiene

     - Korsvoll onsdager Jenter 4. klasse og oppover

 

E-post med informasjon er sendt ut til deltakerne på disse partiene søndag 12. desember. 

 

Oppdatert 29.12.2021 kl. 19:40

PÅMELDING VÅRSEMESTER 2022

Vårsemesteret starter tirsdag 4. januar. Høstens deltakere er flyttet over automatisk til vårens partier. 

 

Påmelding til parti krever et aktivt medlemskap. Har deltakeren ikke medlemskap i foreningen registreres medlemskap og påmelding via Bli medlem. Er deltakeren medlem fra før kan dere logge inn på IMS Min side og legge til ønsket parti der. Når påmeldingen er registrert skal det komme en bekreftelse på e-post, avsender er noreply@nif.no. 

 

Problemer med brukernavn og passord håndteres av NIF support, support@idrettsforbundet.no eller 21 02 90 00. NIF skal ikke legge deltakeren til partier. 

 

BETALING

Fakturaene for partiavgift blir sendt ut på e-post etter oppstart. Fra våren 2022 er partiavgiften per semester kr. 890,- for 60 min og kr. 1.090,- for 90 min. Medlemskontingent kr. 300,- må være betalt for å kunne melde seg på et parti. Skulle dere ikke få plass på et parti vil medlemskontingenten bli refundert. 

 

Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet? Se info under fanen Priser.

Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalene på Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole.

Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.