SIV GYMNASTIKKFORENING ØNSKER ALLE GYMNASTER OG FORESATTE EN RIKTIG GOD SOMMER!

PÅMELDING
HØSTEN 2018
Påmeldingen til høstens partier åpner etter skolestart i august. ALLE, gamle som nye medlemmer, må melde se på ønsket parti. Ingen blir flyttet over automatisk. Høstens timeplan og tidspunkt for når påmeldingen åpner legges ut her på nettsiden og på Facebook senest i starten av august. Vårens deltakere vil få noen dagers fortrinn til påmeldingen og ventelistene er avsluttet.

Aktive medlemmer
følger linken Partipåmelding og logger inn med brukernavn og passord. Nye medlemmer melder seg på via linken Bli medlem her!. Her er en enkel brukerveiledning. Partiene blir ikke tilgjengelige før påmeldingen har åpnet.

Foreningen følger skolenes ferier og fridager. Adresse til treningsstedene finner dere under fanen Nyttig info.

FAKTURERING
Faktura for medlemskontingent 2018 og treningsavgift sendes ut fortløpende. For mer informasjon se under fanen Priser.

  • Gymlek 5 år
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett for viderekomne fra 5. klasse og oppover
Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalen på Morellbakken skole og Korsvoll skole samt samlingssalen på Kringsjå skole. Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.