VIL DU VÆRE MED OG PÅVIRKE TURNTILBUDET TIL BARNA VÅRE?
Det kan du ved å engasjere deg som styremedlem. På årsmøtet 19. mars skal det velges nytt styre og det er behov for å rekruttere nye styremedlemmer. Ta kontakt med valgkomiteen via e-post adm@sivgym.no og les mer her.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018
Styret innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet avholdes mandag 19. mars 2018 kl. 20.00 i Grefsen Flerbrukshall, Kapellveien 82.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar til adm@sivgym.no.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på nettsiden. Alle medlemmer har fått innkallingen tilsendt på e-post tirsdag 13. februar.

PÅMELDING

Ventelistene er aktive til og med vinterferien. Deretter stenger vi opptak til partiene. Til høsten må alle melde seg på ønsket parti igjen.

Nye medlemmer melder seg på via linken Bli medlem her!.
Aktive medlemmer
følger linken Partipåmeldingog logger inn medbrukernavn og passord. Her er en enkel brukerveiledning.

Fredag 5. januar ca kl. 11.00 ble det av en feil i systemet sendt ut nytt passord til alle medlemmer. E-posten kom fra post@gt.no.

Foreningen følger skolenes ferier og fridager. Adresse til treningsstedene finner dere under fanen Nyttig info.

FAKTURERING
Faktura for medlemskontingent 2018 og treningsavgift vår 2018 sendes ut fortløpende. For mer informasjon se under fanen Priser.
  • Gymlek 5 år
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett for viderekomne fra 5. klasse og oppover
Siv gymnastikkforening tilbyr aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi har trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Treningen foregår i Grefsen Flerbrukshall, gymsalen på Morellbakken skole og Korsvoll skole samt samlingssalen på Kringsjå skole. Våre turnere sogner i stort sett til bydel Nordre Aker, Oslo.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.