Ledige plasser
Vi har ledige plasser for gutter i 2. klasse, Korsvoll skole onsdager kl. 18.00, og jenter i 4. klasse, Grefsen Flerbrukshall mandager kl. 18.00. Det er enkelte ledige plasser på 5 årspartiene. Øvrige partier er dessverre fulle og har ventelister. Oversikt over om det er ledig plass eller ikke finner dere her.

Påmelding høst 2017
Ny medlemmer må registreres via linken "Bli medlem her!" og kan samtdig velge parti. Medlemmer som er registrert fra før trenger brukernavn og passord som ble sendt ut når barnet ble meldt inn i foreningen og følger linken Partipåmelding. Her er en enkel brukerveiledning.

Foreningen følger skolenes ferier og fridager. Adresse til treningsstedene finner dere under fanen Nyttig info.

Fakturering
Faktura for treningsavgift sendes ut på e-post fra 1. september. Medlem som ikke var deltaker på våren vil også faktureres for medlemskontingent. For mer informasjon se under fanen Priser. Ihht vedtak på årsmøtet øker treningsavgiften fra høsten 2017.

  • Gymlek 5 år
  • Gymlek 1. klasse
  • Turn og trampett klassevis 2. til 4. klasse
  • Turn og trampett for viderekomne fra 5. klasse og oppover

Siv gymnastikkforening er en foreldredrevet turnforening i bydel Nordre Aker, Oslo. De aller fleste av våre turnere sogner til Kringsjå, Korsvoll, Kjelsås eller Grefsen skole.

I dag har Siv gymnastikkforening aktiviteter innenfor lek, gymnastikk og enkel turn. Vi tilbyr trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå.

Aktivitetene på partiene tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige, som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Vi vektlegger å ha et antall trenere som gir hvert barn en mulighet til å bli sett og tatt vare på.